Home

Bosna

Kapija

Brgule

Visnjici i Dastansko

Klara

Zarudje

Pogar

Borovica

Veterani

Jazz LA

Dole

Gore-dole

Prvi maj 2007

Brac

Vares 2006

Vareš 2005

Vareš 2004

Vareš 2003

Vareš 2002

Guestbook

Kontakt

 

VAREŠ
osmog mjeseca 2007. godine

Višnjići i Daštansko

Nisam talenat za međe, pa mi je nemoguće povući crtu između ova dva sela. Ono tamo vizavi, znam da su Pržići.

I ono sa avetinjskom građevinom.Ono gdje je džamija, znam da je Daštansko.

i ovo

i ovo

Ovo vam prema katoličkom groblju su Višnjići.

Ali gdje su crte koje sve to dijele, ne znam.

Zapravo men i ne trebaju.
Na višnjićkom groblju čak nekoliko stećaka.

Neki mirno odmaraju u sjeni i niko ih ne dira, a bogami niko ih i ne benda. Oni drugi stoje i postoje između grobova.

Ko dva paralelna svijeta.Stoje tu znamenja i grobovi nekadašnjih bosanskih krstjana uz grobove današnjih kršćana. Ovi drugi kažu za one prve, da su heretici. Neće ni da pričaju o njima. A evo tu leže jedni pored drugih. Nesmetano, dok neko ne zasmeta.

A onda se kleše. Bez pardona.

 sva prava uščuvana©